ÖRÖKSÉGÜNK

NEPOMUKI SZENT JÁNOS SZOBRA TORNÁN

A munka 2016. novemberében volt előadva a dunaszerdahelyi Kincskeresők konferenciáján

Írta: Kónya Dániel, Surovec Róbert     Készült: 2018.04.20.

Torna számos műemlékkel büszkélkedhet. Illetve büszkélkedhetne, ha ezek jó állapotban lennének. Sajnos ez nem így van. Kettő közülük nincs romos állapotban: a templom, valamint Nepomuki Szent János szobra, amely a templomkertben található. A helyiek csak „Szentjánoskaként” ismerik. Fölötte négy oszlopon álló baldachin van. A szobor leginkább azért keltette fel a figyelmemet, mert a pontos másolata a Fő utcán áll. Nap mint nap elsétáltam mellette és azt kérdeztem magamtól: vajon miért van az említett szentnek két pontosan megegyező szobra Tornán? A templom udvarán lévő szobor látszólag régi, a Fő utcán pedig új. Az idősebbektől hallottam, hogy a Szent Jánoska – ahogyan Tornán a szobrot nevezik - már több száz éve díszítette községünk Fő utcáját. Ez számomra ezért is érdekes, mert emlékszem, nemrég még egy fenyőfa állt a szobor helyén. Úgy döntöttem, utánajárok és válaszokat keresek kérdéseimre.

 

A 16-17. századtól kezdett kialakulni kultusza. A 18. században sok új templomot az ő tiszteletére szenteltek fel. Ami Tornát illeti, egy 1771-es adat szerint a város Fő utcáját Nepomuki Szent János életnagyságú kőszobra díszítette. A szobor, amelyet két kőangyal fogott közre, fakerítéssel volt körülkerítve. Azonban a templomban lévő Szent József oltáron is megtalálható a szobor kisebbített változata.
A régi szobor, amely most a templom udvarán található, a 18. században készült. Ez a szobor volt eredetileg Torna Fő utcáján. Sok régi fényképen és képeslapon is látható. 1938 november 7-én a tornaiak ráadásul a szobor előtt adtak hálát a Felvidék visszacsatolásáért Magyarországhoz, ami a Bécsi döntés eredménye volt.

 

 

 

A figyelmemet leginkább ez a kép ragadta meg. Nem is azért, mert Torna Fő utcáján az Európa cirkuszhoz tartozó Aida elefánt látható, hanem a háttérben lévő romok miatt, melyekben az összetört Szent Jánoskát véltem felfedezni. A kép 1966-ban készült.

 

Hogy többet megtudjak a régi szoborról, ellátogattam Barnák Ica nénihez, aki nem messze tőlem lakik. Elmondta, hogy a Szent Jánoska volt a város központja, az emberek találkozóhelyéül szolgált. A férfiak a szobor előtt elhaladva tiszteletből megemelték kalapjukat és köszöntek a Szent Jánoskának. Az évek során többször megrongálták.
Elmentem Juhász Attila atyához is, Torna plébánosához. Tőle megtudtam, hogy a szobor a 18. században épült. A 20. század közepén a kommunisták többször el szerették távolítani a szobrot, de a lakosok nem engedték. 1966-ban egy tehergépkocsi szabálytalan közlekedése miatt a szobrot ledöntötte és összetörte. Többek szerint az ateista elveket valló kommunista rendszer megrendelésére történt. Torna akkori plébánosa, Tóth László Alajos 1968-ban a szobrot felújíttatta. Sajnos akkoriban nem engedték meg, hogy a szobrot visszahelyezzék az eredeti helyére, így a templom udvarára került. Mai napig ott díszeleg. A szobrot 1986-ban műemlékké nyilvánították.
Torna Fő utcája 48 évig szobor nélkül volt. Egy fenyőfa állt a helyén. Juhász Attila atya kezdeményezésének köszönhetően 2014-ben azonban ifjabb Király Tamás szobrász-restaurátor elkészítette a szobor pontos másolatát. Az eredeti szobor helyére, Torna Fő utcájára helyezték el. 2014. november 23-án ünnepélyes keretek között leplezték le és szentelték fel.

 


2015. áprilisában a Torna Plébánia zarándokutat szervezett Csehországba, Nepomuki Szent János nyomában. A zarándokúton a felkészítőm is részt vett. Nepomukban, Szent János szülővárosában a zarándokok meglátogatták a templomot, amelyben a szentet megkeresztelték. A prágai Szent Vitus-székesegyházban felkeresték Szent János sírját is. A hívek koszorú elhelyezésével tisztelegtek előtte.
Amióta megismertem a „Szentjánoska” történetét, akárhányszor elhaladok mellette, rászegezem a tekintetem és (bár kalapom nincsen, hogy megemeljem), de köszönés nélkül el nem megyek.

 

 

 

 

TORNA KÖZÖSSÉGE - független hírportál                Szerkesztőség                Kapcsolat: torna.kozossege@gmail.com
A hírportálon közölt vélemények nem feltétlenül tükrözik a szerkesztők véleményét.   A szerkesztőség fenntartja ma-
gának a jogot a tudósítások rövidítésére és szerkesztésére.
Minden jog fenntartva: Torna Közössége