HÍREK

TORNÁN TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁT SZERVEZTEK A TEMPLOMRÓL

Írta: Szerk.     Készült: 2017.09.30.

2017. szeptember 29-30-án a „A tornai templom művészeti értékei” címmel tudományos konferenciát rendeztek Tornán. A másfél napos tanácskozást a Tornai Plébánia szervezte Torna Község Önkormányzatával és Magyarország Kassai Főkonzulátusával együttműködve.
A konferencia szeptember 29-én reggel vette kezdetét a helyi kultúrközpontban. A rendezvényt Dr. Juhász Attila tornai plébános és Oravecz Atila polgármester nyitották meg. A szép számban egybegyűlt résztvevőket Haraszti Attila főkonzul köszöntötte. Elmondta, hogy a tornai templom egyedi kincsnek számít, és mivel ez az egyetlen jó állapotban lévő műemlék a községben, fontos a restaurálása.
Az első előadó Dr. Juhász Attila volt, aki a tornai plébánia történetével ismertette meg a jelenlévőket. Előadásában többször is utalást tett a templomhoz való érzelmi kötődésre, mivel gyermekkora óta látogatja a tornai Isten házát. Ő volt a kezdeményezője a konferenciának, mivel egy helyre össze akarta hozni az egyes szakembereket, akik a templomon külön-külön dolgoztak. Munkájuk eredményéről most a nyilvánosság is tudomást szerezhetett.
Sorrendben a második előadó Dr. Prokopp Mária művészettörténész volt Budapestről. A gömöri gótikáról, és természetesen a tornai falképekről tartott előadást. Az előadó többször is hangsúlyozta, mennyi kincs birtokában vannak a tornaiak, melyet kiaknázva lényegesen fel tudnának lendíteni az idegenforgalmat.
A következő előadó Balogh Árpád régész volt Kassáról, aki Dr. Tajkov Petert helyettesítette, mivel elfoglaltsága nem engedte a konferencián való részvételét. Balogh Árpád a templomban végzett régészeti feltárás eredményeiről számolt be.
Ebéd után A Nagyboldogasszony erődtemplom megtekintése következett. Az érdeklődők most a szakemberek szemszögéből ismerhették meg a műemléket. Természetesen az emberek figyelmét leginkább a nemrégiben restaurált középkori freskók kötötték le. A Jézus életét ábrázoló freskók a 15. század első feléből származnak. Torna akkori kegyura, Özdögei Besenyő Pál festette őket, azonban a reformáció idején protestánsok kezére került, akik lemeszelték a műalkotást. Több száz év múlva, 2004-ben fedezték csak fel őket és 2014-ig tartott a restaurálásuk.
A templom megtekintése után a konferencia résztvevői ismét visszamentek a kultúrházba, hogy tovább folytatódjanak az érdekesebbnél érdekesebb előadások. Dr. Krcho János mérnök Kassáról a templom építész-történeti kutatásának eredményeiről tartott előadást. Ennek köszönhetően a hallgatók teljes képet kaptak a restaurálási folyamatról.
Dr. Peter Megyeši művészettörténész Eperjesről előadásában Gömörre összpontosított, mégpedig az az ottani falképek ikonográfiájára. Három középkori tematikát mutatott be részletesen: Mária és Erzsébet találkozását, amikor a méhükben hordozott magzatokat is megjelenítették, a kenyér jelképét a végső ítéleten (a Szt. Mihály által tartott mérlegen), illetve a sellőt, mint a szakrális falképek mellékszereplőjét.
Béres Gyula történelem tanár és helytörténész Egerből a tornai főesperesség történetéről tartott előadást.
Fél hétkor a résztvevők ismét elmentek a templomba, ahol kulturális élményben volt részük. Először Krompasky Marianna szavalta el Reményik Sándor, Templom és Iskola című versét. Ezt követően a Vox Columbelae vegyeskar adott komolyzenei koncertet. A templom kiváló akusztikája és történelmi jellegű enteriőrje nagyban hozzájárult a feledhetetlen hangulathoz.
Másnap, szeptember 30-án ismét folyatódott a tudományos konferencia. Elsőként Gomboš Peter restaurátor Kassáról a középkori freskók restaurálásának folyamatával ismertette meg a jelenlévőket. Nagyon érthetően magyarázta el a hét évig tartó munkálatokat, melyeknek eredménye szemmel látható.
Dr. Jékely Zsombor művészettörténész Budapestről előadásában a középkori falképek művészettörténeti jelentőségéről beszélt. Utána Dr. Lővei Pál művészettörténész szintén Budapestről a középkori sírkövekről tartott előadást.
A konferencia Dr. Krcho János, Gomboš Peter és Dr. Juhász Attila közös előadásával zárult, melynek keretén belül beszámoltak a jövőbeli tervekről, azaz a templom restaurálásának folytatásáról. Attila atya elmondta, hogy a közeljövőben mindenképpen a templom fűtését kell megoldaniuk, majd a gótikus ablakok és a torony alatti rész felújítása után a barokk freskókat szeretné restauráltatni, melyek létezéséről a 19. században Jókai Mór is megemlékezett. Továbbá kifejezte abbéli óhaját, hogy jövőre könyv alakban is megjelenjenek az elhangzott előadások.
A konferencia moderátora Dr. Surovec Róbert önkormányzati képviselő és szervező volt. A rendezvényen több, mint 80 fő vett részt. Nem hiányzott a média sem, akik a széleskörű nyilvánosságnak is tudósítottak a magas színvonalú eseményről.

Dr. Juhász Attila tornai plébános megnyitja a konferenciát

 

Haraszti Attila főkonzul köszöntötte a jelenlévőket

 

A konfenciának sok hallgatója volt

 

Dr. Prokopp Mária előadása

 

A tornai Magyar Tannyelvű Általános iskola pedagógusai átadjak Dr. Prokopp Máriának könyvüket, mivel maga is adatközlőként szerepel a középkori freskókról szóló fejezetben

 

Jobbról: Dr. Juhász Attila plébános, Bitay Levente konzul, Haraszti Attila főkonzul, Dr. Prokopp Mária művlszettörténész, Béres Gyula tanár

 

Balról: Dr. Juhász Attila, Balogh Árpád régész

 

A tornai templom megtekintése

 

A tornai templom megtekintése

 

Dr. Krcho János mérnök előadása

 

A konferencia moderátora Surovec Róbert volt

 

Komolyzenei koncert a templomban

 

Balról: Dr. Krcho János, Peter Gomboš restaurátor, Dr. Juhász Attila

 

Fotók: Beke Beáta és Zborai Imre

 

 

 

TORNA KÖZÖSSÉGE - független hírportál                Szerkesztőség                Kapcsolat: torna.kozossege@gmail.com
A hírportálon közölt vélemények nem feltétlenül tükrözik a szerkesztők véleményét.   A szerkesztőség fenntartja ma-
gának a jogot a tudósítások rövidítésére és szerkesztésére.
Minden jog fenntartva: Torna Közössége