HÍREK

AZ ULRICH-KERESZT ÁTHELYEZÉSE

Írta: Szerk.     Készült: 2017.05.21.

2017. május 21-én Dr. Juhász Attila plébános felszentelte az Ulrich-keresztet, amelyet eredeti helyéről (az egykori Ulrich ház bekerített udvaráról) a zsarnói út mellé helyeztek át. A felújított kereszt talapzatába az 1928-as évszám van vésve, de valószínűleg már ennél korábban is állt a Zsarnóra vezető út mellett egy fakereszt, amit később fémkeresztre cseréltek. Torna fokozatos bővülésével a kereszt mellé házak épültek, sőt idővel maga a kereszt is bekerült Ulrich József kovácsmester udvarába. A szocializmusban sűrű fakerítés vette körül a házat, úgyhogy a kereszt alig látszódott ki az udvarból. A kovács szívesen törődött a kereszttel. 1968-ban eladták a házukat, amelyben azóta is több tulajdonos lakott. A kereszt alig látszódott ki a kerítés mögül. Ezért Juhász Attila atya kezdeményezésének köszönhetően a keresztet áthelyezték a vasúti átjárón túli egyházi földekre. A keresztet Lukács János szobrász újította fel, aki a szentelési szertartáson részletesen beszámolt a felújítási munkálatok menetéről. A keresztszentelésen az Ulrich család leszármazottai is részt vettek.


Adatok: Boldogasszony

 

 

 

 

 

 

 

 

TORNA KÖZÖSSÉGE - független hírportál                Szerkesztőség                Kapcsolat: torna.kozossege@gmail.com
A hírportálon közölt vélemények nem feltétlenül tükrözik a szerkesztők véleményét.   A szerkesztőség fenntartja ma-
gának a jogot a tudósítások rövidítésére és szerkesztésére.
Minden jog fenntartva: Torna Közössége