HÍREK

KAZINCZY FERENC EMLÉKEZETE

Írta: Király Béla     Készült: 2016.05.11

Nyiri Péter irodalomtörténész (a Széphalmi Magyar Nyelv Múzeum igazgatója) Kazinczy Ferencről tartott előadást a tornai információs központban. A rendezvény 2016. május 10-én a Csemadok szervezésében jött létre. Kazinczy Ferenc ifjú éveinek egy részét Tornán töltötte. 1784-ben érkezett ide a tornai nagybirtok ügyvédjének, Tarnói Milecz Sámuelnek joggyakornokaként. Itt tartózkodása alatt a Keglevich kastélyban lakott. Erre az időszakra mindig szívesen emlékezett vissza. Leveleiben többször is ír tornai élményeiről, a kastély, a vár romjai, a Szádelői-völgy mind-mind elbűvölték. Mi mégis keveset tudtunk róla.
Nyiri Péter fantasztikus előadásából sokat tanultunk. Kazinczy volt a nyelvújítás vezéralakja, aki a 18. -19. század fordulóján tette le a modern magyar nyelv és irodalom alapjait. Sokat tett nemzetünk és nyelvünk felemelkedéséért. A Tornai Csemadok nem titkolt célja, hogy az ő tiszteletére a jelenlegi Fő utca északi részét - a pékségtől a templomig - Kazinczy utcának nevezze el. A rendezvényt végig Komjáti Attila a tornai Csemadok elnöke vezette, majd ő kezdte meg az előadás utáni párbeszédet a hallgatók és az előadó között is. Többek között szó esett a nyelvújítás fontosságáról, amire ma is nagy szükségünk lenne, mivel egyre több idegen szó vegyül nyelvünkbe.

Kazinczy így ír a Szádelői völgyről:
"A vidék itt gyönyörű; való honja a beteg szívnek s csüggedt szerelemnek.
Iszonyú szirtmasszák emelkednek az ég felé, s agg fejek minden perczben összeomlással rettegtet.
Mély és keskeny nyílások, melyek közt borzadozva teszi hangzó lépteit a bús vándor,
labyrinthi kerengésben csaponganak végig a rengetegek égig halmozott derekaikon,
s úgy néznek ki, mint kapui egy földalatti világnak.
E repedéseknek keskeny fenekeikben a nap déli teljes ragyogása meredek falaimnak
csak fekete homlokaikat vidítja; aljai közt setét éj lakozik."
(Kazinczy Ferenc: Bácsmegyei Marosihoz)

 

 

 

 

 

TORNA KÖZÖSSÉGE - független hírportál                Szerkesztőség                Kapcsolat: torna.kozossege@gmail.com
A hírportálon közölt vélemények nem feltétlenül tükrözik a szerkesztők véleményét.   A szerkesztőség fenntartja ma-
gának a jogot a tudósítások rövidítésére és szerkesztésére.
Minden jog fenntartva: Torna Közössége