SPRÁVY

NOC HRADOV A ZRÚCANÍN

Autor: Mgr. Martin Kubo, archeológ, predseda združenia     Písané: 14.08.2015

Občianske združenie Castrum Thorna vznikalo na konci roku 2014, no oficiálne bolo zapísané do registra občianskych združení dňa 22.4.2015. Je zamerané na obnovu národnej kultúrnej pamiatky Turniansky hrad.

Dňa 14. augusta 2015 sa večer na Turnianskom hrade konal nultý ročník podujatia Noc hradov a zrúcanín. Akciu zorganizovali dobrovoľníci z novovzniknutého občianskeho združenia Castrum Thorna, ktorého cieľom je podieľať sa na obnove národnej kultúrnej pamiatky Turniansky hrad. Na úvod bola pre návštevníkov hradu pripravená prehliadka hradu s výkladom.

Po tejto časti programu sa zúčastnení vybrali dole z hradu smerom k viniciam. Cestou si mali možnosť pozrieť scénku z povesti o Kristíne Bebekovej, ktorú si pre túto príležitosť nacvičili členovia z Mládežníckej skupiny Via Nova.

Po zhliadnutí scénky sa návštevníci podujatia odobrali do vinice pána Ákosa Jenyigára, kde pre nich bolo pripravené skromné pohostenie: ponúkali sa posúchy podľa stredovekej receptúry a vynikajúce nápoje. Prítomní si mohli zakúpiť aj suveníry s tematikou hradu. Podujatia sa zúčastnilo približne 50 ľudí. Akcia prebehla pokojne a bez komplikácií. Za o.z. Castrum Thorna by sme týmto chceli poďakovať všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli pri organizovaní akcie.

 

 

 

KOMUNITA TURNE - nezávislý spravodajský portál               Redakcia               Kontakt: torna.kozossege@gmail.com
Nie všetky uverejnené názory vyjadrujú aj stanoviská redaktorov. Redakcia si vyhradzuje právo redakčne skracovať
a upravovať príspevky dopisovateľov.
Všetky práva vyhradené: Torna Közössége